Om oss

Om oss

Stiftelsens syfte

Stiftelsen ska stödja, stimulera och belöna forskning, utbildning eller informationsaktiviteter i Sverige som syftar till att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som förbättrar immunsystemet hos människor och djur.

Stiftelsen kommer att ge stipendier och forskningsbidrag samt stödja utbildning. Mottagare kan vara företag och privatpersoner som bedriver forskning eller arbetar med utbildning eller information i Sverige.

BioGaias styrelse är initiativtagare till stiftelsen som ska stödja kampen mot antibiotikaresistens. Att minska mängden av antibiotika i djurfoder var en av anledningarna till grundandet av BioGaia för 28 år sedan. Ända sedan dess har företaget varit engagerat i antibiotikaresistensfrågan. BioGaia avser att årligen avsätta en del av företagets vinstmedel till stiftelsen. Sponsorer som önskar stödja Stiftelsens syfte är välkomna att lämna bidrag, vänligen kontakta Aase Sten, Generalsekreterare, för mer information.

För mer information

Aase Sten
Generalsekreterare
Skicka e-post
+46 72-723 27 00

Styrelsen

Peter Rothschild
Peter Rothschild
Stiftelsens ordförande. Grundare och styrelseordförande i BioGaia. VD för BioGaia 1996-2016.
Ewa Björling
Ewa Björling
Ledamot av riksdagen och handelsminister i regeringen 2007-2014. Minister för nordiskt samarbete 2010-2014. Doktor i medicin och docent vid Karolinska Institutet. Styrelseledamot i BioGaia.
Lars Engstrand
Lars Engstrand
Professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC). Avdelningschef, Professor/överläkare, vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet / SciLifeLab. Lars Engstrand har också ett stort antal internationella uppdrag.
Stig Wall
Stig Wall
Professor Emeritus i Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet med erfarenhet av samarbetsforskning i Afrika och Asien och som rådgivare till WHO.
Anna Nordlander
Anna Nordlander
Biträdande överläkare på infektionskliniken vid enheten för Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.