FAQ2018-11-21T09:59:26+00:00
När kan man ansöka?2018-11-21T09:53:32+00:00

Stiftelsen har en ansökningsomgång årligen vilken är förlagd till maj – augusti. Nästa ansökningsperiod öppnar i maj 2019.

Hur stort anslag kan man söka?2018-11-09T12:39:13+00:00

Stiftelsen har ingen generell begränsning för ansökt belopp. Det är styrelsen som fattar beslut om storleken på det ekonomiska bidraget.

När meddelas stiftelsens beslut om anslag?2018-11-09T12:39:13+00:00

Beslut om beviljade anslag meddelas till samtliga sökanden efter det att styrelsen har fattat sitt beslut. Information kommer finnas på stiftelsens webbplats. Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte.

På vilket språk ska ansökan göras?2018-11-09T12:39:13+00:00

Ansökan kan göras på både svenska och engelska.

Hur länge kan projekt sträcka sig?2018-11-09T12:39:13+00:00

Ett projekt som får beviljat anslag kan pågå upp till tre år.

Hur ansöker man?2018-11-21T09:54:50+00:00

stiftelsens webbplats finns en ansökningsblankett. Läs anvisningarna på blanketten och fyll i den. Bifoga eventuellt kompletterande dokument.

Vad ska finnas med i ansökan?2018-11-09T12:39:13+00:00

Ansökningsblanketten är obligatorisk och måste skickas med ifylld för att vi ska räkna det som en inkommen ansökan. Eventuellt kan man komplettera med andra dokument såsom tidsplan, cv etc.

Vem kan ansöka?2018-11-21T09:52:13+00:00

Stiftelsen beviljar anslag till projekt inom medicin, utbildning och information inom området antibiotikaresistens. Projektens syften ska vara att få ner användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som förbättrar immunförsvaret hos djur och människa.

Kan du inte hitta svaret på din fråga? Klicka här2018-11-21T09:58:49+00:00

Skicka din fråga i formuläret nedan.We use cookies to make your experience of our website better. Using this website means you are OK with this. Find out more. Ok