Anslag2018-11-29T12:13:49+00:00

Grants

Grants

Stiftelsen delar ut bidrag till forskning, utbildning och kommunikationsverksamhet i Sverige med syfte att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som förbättrar immunsystemet hos människor och djur.
Stiftelsen delar ut stipendier och forskningsbidrag. Mottagare kan vara företag och privatpersoner som bedriver forskning eller arbetar med utbildning eller kommunikation i Sverige inom antibiotikaresistensområdet.
Medlen kommer från BioGaia som bildade stiftelsen.

Ansökan

Ansökan om forskningsbidrag kan göras en gång per år. Ansökningsperioden pågår från och med maj fram till och med augusti årligen. Godkända bidrag meddelas i slutet av november varje år.

Mottagna ansökningar behandlas av styrelsen. Urval av projekt som kommer att finansieras görs av styrelsen.

Stiftelsens beslut om godkända bidrag för 2018 kommer att meddelas i slutet av november. Personer som mottar finansiering åtar sig att kommunicera sitt projekt på en offentligt tillgänglig vetenskaplig nivå genom ett media riktat till allmänheten, t.ex. pressmeddelande, föreläsningar eller på annat sätt att nå ut med ny kunskap till allmänheten.

Villkor
Stiftelsen ger inte stöd till utveckling av ny antibiotika, resor till konferenser, information eller utbildning av hälsopersonal för att minska förskrivning av antibiotika. Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Ansökan 2019

Vänligen kontakta Aase sten för eventuella frågor.

Aase Sten
Generalsekreterare
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com
Mobil: + 46 72-723 27 00

We use cookies to make your experience of our website better. Using this website means you are OK with this. Find out more. Ok